Deutschkurse in Deutschland und Österreich; Deutsch Sprachkurse Deutschland

German courses in Germany and Austria; schools of German Germany

Cursos de alemán en Alemania y Austria; escuelas de idiomas Alemania

Kursy niemieckiego w Niemczech i w Austrii; Niemiecki Niemcy Austria; Kursy jezykowe Niemcy

Cours d'allemand en Allemagne, Cours d'allemand en Autriche

Corso di tedesco Germania e Austria DEUTSCH.PRO

deutsch.pro
Kursy niemieckiego w Niemczech i Austrii

DSH

Kursy niemieckiego w Niemczech i w Austrii; Niemiecki Niemcy Austria; Kursy jezykowe Niemcy

Last Update: 05/12/17

Kursy niemieckiego w Niemczech i w Austrii; Niemiecki Niemcy Austria; Kursy jezykowe Niemcy
social networks 004

Egzaminy i certyfikaty
Egzaminy i certyfikaty kursy przygotowujace do certyfikatow w Niemczech
Czy chcą Państwo potwierdzić swoją znajomość języka niemieckiego oficjalnym i międzynarodowym certyfikatem? Potrzebują Państwo potwierdzenia poziomu językowego w szkole, na uczelni lub w pracy?

W ofertach naszych szkół znajdą Państwo kursy, dzięki którym będą mogli Państwo przygotować się do różnych egzaminów. Egzaminy te orzekają poziom biegłości językowej według  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen).

 

Ile czasu potrzeba na przygotowanie się do do egzaminu?
Jeżeli zaczynają Państwo od zera i są gotowi uczęszczać na kurs długoterminowy, mogą Państwo w ciągu 10 miesięcy osiągnąć wymagany poziom językowy (B2-C1) i pozytywnie zdać egzamin.

 

Chcą Państwo studiować na uniwersytecie w kraju niemieckojęzycznym?

Test-DaF potwierdza biegłość językową na poziomie B2-C1. Uprawnia on do studiowania na uniwersytecie bądź wyższej szkole w Niemczech. Dodatkowo jest on akceptowany przez pracodawców jako poświadczenie znajomości języka niemieckiego. Test-DaF odbywa się w specjalnych ośrodkach naukowych (http://www.testdaf.de). Oficjalne egzaminy Test-DaF odbywają się też w niektórych naszych szkołach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt.

Testy DSH umożliwiają naukę na uniwersytetach i wyższch szkołach w Niemczech. Potwierdzają one biegłość językową na poziomie od B2 do C2 i odbywają się bezpośrednio na uniwersytetach. Serdecznie radzimy, aby w miarę możliwości przygotowywać się do tego egzaminu w mieście, a przynajmniej landzie, w którym chciałoby się w przyszłości studiować. Kursy przygotowujące do egzaminu DSH oferujemy w następujących miejscach: prosimy o kontakt.

 

Potrzebują Państwo oficjalnego międzynarodowego certyfikatu, aby potwierdzić swój poziom językowy?

Jeżeli nie zamierzają Państwo studiować w Niemczech, polecamy egzamin telc. Ten międznarodowy egzamin sprawdza oraz określa poziom znajomości języka na poziomie od A1 do B2.
Nasze szkoły w Augsburgu, Babmbergu, Berlinie, Bonn, Dreźnie, Freiburgu, Hamburgu, Hannoverze, Heidelbergu, Kolonii i Monachium są oficjalnymi ośrodkami egzaminów telc. Szkoły te oferują także specjalne kursy przygotowywujące do tych egzaminów.

 

Oprócz egzaminów telc, znane są również certyfikaty Goethe-Institut:
Zertifikat Deutsch (B1/B2)
Zentrale Mittelstufen-Prüfung ZMP (B2)
Zentrale Oberstufen-Prüfung ZOP (C1)
Kleines Deutsches Sprachdiplom KDS (C2)
Großes Deutsches Sprachdiplom GDS (C2)

Osoby, które chciałyby przygotować się do jednego z podanych powyżej certyfikatów, mogą wziąć udział w naszych kursach intensywnych w każdym mieście.

Uczestnicy mogą sami zdecydować, który certyfikat jest dla nich najbardziej korzystny. Jeżeli będą Państwo niezdecydowani, chętnie doradzimy.

Chcą Państwo poślubić swoją partnerkę/partnera?

Jeżeli Pana/Pani partnerka/partner potrzebuje certyfikatu językowego do zawarcia związku małżeńskiego, może wziąć udział w kursach przygotowywujących do telc w każdym mieście. Poziom biegłości językowej A2 jest osiągalny podczas kursu intensywengo w ciągu 4 miesięcy.

Nie zależy Państwu na oficjalnym egzaminie?
Na zakończenie każdego kursu każdy uczestnik otrzymuje poświadczenie odbycia danego kursu, które jest wystawiane przez szkołę.

 

 

Zapraszamy!

 

© deutsch.pro 2003 - 2017

Up-date: 05/12/17